Publisert 11.12.2015:

Reisetid for befolkningen på Helgeland til byene

Teknoparken Helgeland har gjort en grundig analyse for å finne gjennomsnittlig
reisetid for Helgelands befolkning til byene. Her er resultatet:

 • Til Mosjøen: 73 min
 • Til Mo i Rana: 78 min
 • Til Sandnessjøen: 91 min
 • Til Brønnøysund: 166 min

Med andre ord, Mosjøen er det befolkningsmessige midtpunktet på Helgeland.

Målet har vært å finne ut hvilken by som gir den korteste reisetiden i snitt for helgelendingene.
Beregningen er basert på bruk av bil og ferje, korteste reiserute i tid er valgt.
Befolkningstall i hver kommune er vektlagt slik at alle helgelendinger teller likt.

Det er ikke tatt hensyn til andre mulige lokaliseringspunkter ute i distriktene,
som f.eks. Drevja. Slike steder mangler vesentlige basistjenester og regnes som
uaktuelle, nesten alle må pendle dit. Kommunene helt i ytterkant, Meløy, Rødøy og Bindal,
er ikke med fordi de har kortere reisetid til andre regioner og regionsentra.

Beregningen er gjort mht reisetid når ferjene går og det er null ferjekø.
Kun ca 6% av befolkningen i denne undersøkelsen er direkte avhengig av ferje.

Som et eksempel på utfordringer, så vil avstanden fra Brønnøysund til Mo i Rana (246 km)
være lengre enn avstanden fra Mo i Rana til Bodø (229 km).

KOMMENTAR: Noen mener at det blir endringer i resultatet ved diverse planlagte veiutbedringer.
Vi har regnet på det også, men ser at det vil ha liten innvirkning på forholdet mellom byene.
F.eks. når veien mellom Mosjøen og Mo blir utbedret, så vil dette ha virkning begge veier,
ikke bare den ene veien. Vi oppfordrer de som har sterke meninger om resultatet å regne på det.
Tallmaterialet ligger på våre websider, og man trenger ikke høyskole-matematikk,
bare litt systematikk og nøytralitet.

Se også saken med kommentarer på Facebook


Referanser:

 • Kilde reiseavstand: NAF Ruteplanlegger: https://www.naf.no/tjenester/ruteplanlegger
 • Kilde befolkningstall: Statistisk Sentralbyrå pr 1. jan 2015
  Helgeland totalt: 84 946 (75 741 med i undersøkelsen, se under)
 • Meløy kommune i nord er ikke med pga korteste og ferjefri avstand til Bodø
 • Rødøy kommune i nord er ikke med pga korteste avstand til Bodø (inkl en ferje på 10 min)
 • Bindal kommune i sør er ikke med pga korteste og ferjefri avstand til Namsos
 • Ferjesambandet Vega-Tjøtta er ikke med pga for få avganger pr uke
 • Reiseavstand er beregnet fra kommunesenteret i hver kommune
 • Reisetid er beregnet etter følgende parametre:
  Fart med bil: 70 km/t
  Ferje: 15 min ventetid + ferjerutens lengde i minutter

Beregningsgrunnlag – korteste reisetid i minutter

RANA KOMMUNE, befolkning 26078, kommunesenter Mo i Rana
Mo – Mo: 0 km | 0 min
Mo – Mosjøen: 88 km | 75 min
Mo – Sandnessjøen: 110 km | 94 min
Mo – Brønnøysund: 246 km | 211 min

HEMNES KOMMUNE, befolkning: 4528, kommunesenter Korgen
Korgen – Mo: 39 km | 33 min
Korgen – Mosjøen: 49 km | 42 min
Korgen – Sandnessjøen: 71 km | 61 min
Korgen – Brønnøysund: 206 km | 177 min

NESNA KOMMUNE, befolkning: 1871, kommunesenter Nesna
Nesna – Mo: 66 km | 57 min
Nesna – Mosjøen: 58 km + 1 ferje | 85 min
Nesna – Sandnessjøen: 43 km + 1 ferje | 72 min
Nesna – Brønnøysund: 132 km + 3 ferjer | 259 min

LURØY KOMMUNE, befolkning: 1917, kommunesenter Lurøy
Lurøy – Mo: 72 km + 1 ferje | 117 min
Lurøy – Mosjøen: 160 km + 1 ferje | 192 min
Lurøy – Sandnessjøen: 108 km + 2 ferjer | 183 min
Lurøy – Brønnøysund: 330 km + 1 ferje | 328 min

VEFSN KOMMUNE, befolkning: 13352, kommunesenter Mosjøen
Mosjøen – Mo: 88 km | 75 min
Mosjøen – Mosjøen: 0 km  | 0 min
Mosjøen – Sandnessjøen: 63 km | 54 min
Mosjøen – Brønnøysund: 159 km | 136 min

GRANE KOMMUNE, befolkning: 1458, kommunesenter Trofors
Trofors – Mo: 128 km | 110 min
Trofors – Mosjøen: 42 km | 36 min
Trofors – Sandnessjøen: 104 km | 89 min
Trofors – Brønnøysund: 117 km | 100 min

HATTFJELLDAL KOMMUNE, befolkning: 1533, kommunesenter Hattfjelldal
Hattfjelldal – Mo: 112 km | 96 min
Hattfjelldal – Mosjøen: 75 km | 64 min
Hattfjelldal – Sandnessjøen: 137 km | 117 min
Hattfjelldal – Brønnøysund: 150 km | 129 min

ALSTAHAUG KOMMUNE, befolkning: 7454, kommunesenter Sandnessjøen
Sandnessjøen – Mo: 110 km | 94 min
Sandnessjøen – Mosjøen: 63 km | 54 min
Sandnessjøen – Sandnessjøen: 0 km | 0 min
Sandnessjøen – Brønnøysund: 221 km | 189 min

LEIRFJORD KOMMUNE, befolkning: 2188, kommunesenter Leland
Leland – Mo: 92 km | 79 min
Leland – Mosjøen: 45 km | 39 min
Leland – Sandnessjøen: 18 km | 15 min
Leland – Brønnøysund: 203 km | 174 min

HERØY KOMMUNE, befolkning: 1737, kommunesenter Silvalen
Silvalen – Mo: 134 km + 1 ferje | 164 min
Silvalen – Mosjøen: 88 km + 1 ferje | 120 min
Silvalen – Sandnessjøen: 27 km + 1 ferje | 68 min
Silvalen – Brønnøysund: 88 km + 3 ferjer | 230 min

DØNNA KOMMUNE, befolkning: 1407, kommunesenter Solfjellsjøen
Solfjellsjøen – Mo: 128 km + 1 ferje | 150 min
Solfjellsjøen – Mosjøen: 81 km + 1 ferje | 109 min
Solfjellsjøen – Sandnessjøen: 19 km + 1 ferje | 56 min
Solfjellsjøen – Brønnøysund: 110 km + 3 ferjer | 244 min

TRÆNA KOMMUNE, befolkning: 486, kommunesenter Træna
Træna – Mo: 72 km + 1 ferje | 197 min
Træna – Mosjøen: 160 km + 1 ferje | 272 min
Træna – Sandnessjøen: 108 km + 2 ferjer | 263 min
Træna – Brønnøysund: 330 km + 1 ferje | 408 min

BRØNNØY KOMMUNE, befolkning: 7934, kommunesenter Brønnøysund
Brønnøysund – Mo: 246 km | 211 min
Brønnøysund – Mosjøen: 159 km | 136 min
Brønnøysund – Sandnessjøen: 221 km | 189 min
Brønnøysund – Brønnøysund: 0 km | 0 min

SØMNA KOMMUNE, befolkning: 2063, kommunesenter Vik
Vik – Mo: 262 km | 225 min
Vik – Mosjøen: 176 km | 151 min
Vik – Sandnessjøen: 237 km | 203 min
Vik – Brønnøysund: 37 km | 32 min

VEGA KOMMUNE, befolkning: 1225, kommunesenter Gladstad
Gladstad – Mo: 278 km + 1 ferje | 303 min
Gladstad – Mosjøen: 193 km + 1 ferje | 230 min
Gladstad – Sandnessjøen: 106 km + 3 ferjer | 266 min
Gladstad – Brønnøysund: 39 km + 1 ferje | 98 min

VEVELSTAD KOMMUNE, befolkning: 510, kommunesenter Forvik
Forvik – Mo: 163 km + 1 ferje | 215 min
Forvik – Mosjøen: 116 km + 1 ferje | 175 min
Forvik – Sandnessjøen: 56 km + 1 ferje | 123 min
Forvik – Brønnøysund:  36 km + 1 ferje | 66 min

Ferje – offisielle reisetider:

Jektvik – Kilboghavn:  70 min
Træna- Stokkvågen: 120 min
Onøy – Stokkvågen: 40 min
Nesna – Levang: 20 min
Dønna – Sandnessjøen: 25 min
Herøy – Søvik: 30 min
Tjøtta – Forvik: 60 min
Andalsvåg – Horn: 20 min
Vega – Horn: 50 min