Om Teknoparken Helgeland

Teknoparken Helgeland er et uavhengig tilbud etablert av helgelendinger med lang erfaring fra ulike teknologi-
og økonomisk/administrative miljø. Vi har også jobbet mye med gründerprosjekter opp gjennom årene.

Vårt mål er å skape et levedyktig miljø for faglig og næringsmessig samarbeid innen ny teknologi og kreative næringer.

Daglig leder:

Sten Magne Hansen

Styre:
  • Torbjørn Jørgensen (leder), Inkubator Helgeland
  • Sten Magne Hansen, Frihelg
  • Øyvinn Hjorthen, Info Helgeland
  • Christian Sivertsen, Advanced 3D Solutions
  • Ingrid Brandth, industridesign
Organisasjonsnr:

915 133 231